Tiedoksi Jäsenistölle 16.3.2020

Visuveden Työväenyhdistys Kehitys ry peruuttaa kaikki aiotut tapahtumansa toistaiseksi koronaviiruksen leviämisen estämiseksi. Vuosikokouksen uusi aika ilmoitetaan sitten kun se katsotaan turvalliseksi.

Johtokunnan
psta Erkki Järvinen
sihteeri/taloudenhoitaja

 

 

 

Visuveden Työväenyhdistys Kehitys ry:n

 Sääntömäääräinen Vuosikokous
sunnuntaina 29. päivä masliskuuta 2020
alkaen klo 15:00 Työväentalolla.

(ilmoitettu sähköisesti ja / tai postitse)

Johtokunnan psta siht. Erkki Järvinen